ВИДЕО ГАЛЕРИЯ

2013-01-23 14:18:00

Съвет по икономическо развитие и социални политики

14.06.2012 г. На заседание на Съвета за икономическо развитие и социални политики към президента на тема „Приобщаващ растеж: заетост и социално включване“, в който взеха участие министър Младенов, министър Дончев, заместник-министри, депутати от различни парламентарни групи, представители на работодателските организации, на синдикатите и неправителствени организации, експерти и учени, се проведе дебат относно областите на интервенция, които да се съфинансират  от Европейския социален фонд през периода 2014 – 2020 г.  Темата на дебата е част от общата концепция за постигане на национален консенсус по приоритетите на Република България до 2020 г.