30 март 2022 | 15:03

ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

Димитър Здравков е роден през 1989 г. Завършва с отличие Математическа гимназия „Гео Милев“ – Плевен, с профил математика и физика. Придобива образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Икономика“ при Университета за национално и световно стопанство – София. Придобива образователно квалификационна степен „магистър“ по специалност „Макроикономиката: при  Университета за национално и световно стопанство – София. Към момента е докторант по „Политическа икономия“ към УНСС. Ползва английски и руски езици.

Последователно е заемал различни експертни длъжности към Министерството на образованието и науката. От 2017 г. е назначен в Администрацията на президента като член на Комисията по българско гражданство.

Назначен с указ № 107 от 30 март 2022 г. на длъжността съветник по иновации на президента.

Заема длъжността на началник на кабинета на министъра на образованието и науката Сашо Пенов в двете служебни правителства на президента Румен Радев, встъпили в длъжност съответно от 2 август 2022 г. и от 3 февруари 2023 г.

С указ № 120 от 3 юли 2023 г. е назначен за съветник на президента по образование.