РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2012-02-25 10:30:00

Встъпително изказване на президента Росен Плевнелиев на първото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност

Добър ден и добре дошли на всички. Благодаря ви, че сте тук и имаме възможност да обсъдим теми, които са важни, свързани с националната сигурност.

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание,
Уважаеми господин Министър-председател,
Уважаеми членове на Консултативния съвет,

Това е първият Консултативен съвет, който се провежда под мое ръководство, и аз искам да споделя с вас моята амбиция да засилим неговата роля, да го превърнем в работещ орган, да обсъждаме и да решаваме въпроси, които са свързани с националната сигурност. Искам да ви уверя, че заседанията на Консултативния съвет по национална сигурност ще се проведат редовно, веднъж на три месеца, така както е предвидено в закона, а не единствено при наболели проблемни и кризисни ситуации.

Бих желал също така, заедно с всички вас, да използваме Съвета за национална сигурност като инструмент за постигане на консенсус и, разбира се, всичко това в името на гражданите и държавността. Искам Консултативният съвет по национална сигурност да работи по ясни вътрешни правила, така както е записано в закона, но досега не се е случило. За мен е учудващо, че толкова много години Президентската институция не е изпълнила своето задължение по чл. 6 от закона, а именно да се приемат вътрешни правила за работа. Ще поправим това и днес вие ще получите в края на заседанието предложение от нас за правила за работа, които аз се надявам в рамките на около месец всички вие да можете да прегледате, да получим вашите забележки, така че от следващото заседание на Консултативния съвет да имаме ясни, приети от всички нас, правила за работа.

Благодаря ви, разбира се, за това, че сме заедно днес тук. Ще обсъждаме две теми. Едната е продължението на реформите в сектор „Сигурност” и другата е темата за енергийната сигурност на България. И по двата въпроса, които са изключително актуални и ключови, с голяма обществена значимост, бих казал просто няколко встъпителни думи.

Успехът на нацията зависи от това да създадем сигурна и предвидима среда за обществото и за отделния гражданин. Устойчивото развитие е свързано с това да можем да планираме бъдещето. Българските граждани трябва да имат сигурност, трябва да виждат справедливост и, разбира се, инвеститорите трябва да са спокойни.

Българската армия, българската полиция и службите за сигурност работят в динамично променяща се среда. Те трябва да се адаптират бързо, трябва да формулират правилно своите приоритети, трябва да насочват ресурсите си в съответствие с динамично променящата се среда. В новите условия нито една институция или организация не може самостоятелно да противодейства ефективно на заплахите за националната сигурност. Необходими са целенасочени, координирани, съвместни действия. Нужен ни е подход, при който разглеждаме армията, полицията, службите за сигурност като взаимосвързани и като взаимозависими елементи на една система за национална сигурност, които работят съвместно и координирано за постигане на общи цели.

За да успеем да изграждаме съвместните способности и да избираме, разбира се, ефекта, базиран на ефективно взаимодействие между институциите, ние трябва да научим тези институции гъвкаво да управляват своите ресурси, прецизно да определят целите и да се фокусират върху тях. Колкото по-скоро звената за национална сигурност се научат да работят заедно, толкова по-бързо ще постигнат значим ефект за обществото. Тези въпроси се разглеждат в доклада на вицепремиера г-н Цветанов. В тях се предлагат и конкретни мерки за продължаване на реформата в сектор „Сигурност” по първа точка от дневния ред.

По втората тема, която поставяме за дискусия днес в Консултативния съвет, а именно енергийната ефективност, ние искаме да я разглеждаме в контекста на националната сигурност. Енергийната сигурност е ключов фактор за устойчивото икономическо развитие на страната и просперитета на българските граждани. Чрез енергийната сигурност ние трябва да гарантираме, че никакви политически, икономически, социални или природни процеси не могат да нарушат достъпа ни до енергийни ресурси. Интересът на българските граждани и на българската индустрия трябва да бъде водещ. Те не бива да стават заложници на енергийни корпоративни интереси. България може да засили енергийната си независимост, като диверсифицира източниците, доставчиците и трасетата. Богатството на нацията изтича през неефективни машини и неизолирани жилища. Енергийната ефективност е безспорен фактор в националната ни сигурност.

Потребителите трябва да имат достъп до конкуриращи се доставчици, трябва да гарантираме на българските потребители пазарни цени, които да са подвластни на пазарни механизми. По този кръг от въпроси днес докладчик ще бъде министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Добрев.

Искам още веднъж да благодаря на всички, че сме днес тук заедно. Благодаря и на медиите. Ще ви помоля, тъй като законът казва, че заседанието е закрито, оттук-нататък бъдете сигурни, че след като приключи заседанието, ние ще ви предоставим пълна информация на специална пресконференция, както и отделните представители, членове на Консултативния съвет, ще имат възможност за изявление пред медиите.

Благодаря ви още веднъж.

 

ОЩЕ ОТ РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

6 май 2021 | 09:09
Приветствие на президента Румен Радев по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май

3 март 2021 | 21:09
Слово на президента Румен Радев на тържествената заря-проверка на пл. „Народно събрание“ по случай 143-ата годишнина от Освобождението на България