РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

26 юли 2012 | 10:10
Добър ден и добре дошли!rnУважаема госпожо Председател на Народното събрание,rnУважаеми господин Министър-председател,rnУважаеми членове на Консултативния съвет,rnУважаеми дами и господа,rnrnПозволете ми в духа на традицията да направя кратко изявление пред медиите преди откриването на заседанието на КСНС. Дневният ред на заседанието ще се състои от три точки. Точка първа е приемане на вътрешни правила за работа на Консултативния съвет. Точка втора е терористичният акт в Бургас: анализ на средата за сигурност - организационни, функционални, ресурсни способности на държавата в борбата с тероризма, изпълнение на националния план за противодействие на тероризма. Тази точка, длъжен съм да ви информирам, беше включена извънредно в дневния ред. По точка трета ще дебатираме за Механизма за сътрудничество и оценка – функциониране, проблеми и тенденции.rnrn

24 юли 2012 | 10:10
Уважаеми представители на парламентарно представените политически сили,rnУважаеми народи представители,rnТук има също така представители на Българската академия на науките и на много неправителствени организации, на университети, които специализират, и, разбира се, на регионите, на работодателски организации.rnrnБлагодаря ви, че сме заедно. С оглед на твърдата амбиция на правителството и на институциите в държавата през септември месец да имаме първи работен вариант на националната програма „2020”, специално благодаря на екипа на министър Дончев, както и на всички ресорни министри. Днес отново искам да ви гарантирам, че идеите, които ще се дебатират на тази маса, ще бъдат чути от компетентните институции и със сигурност ще бъдат заложени в последния работен вариант на програмата „2020”. Специално благодаря и на министър Найденов. Той е тук с целия си екип, за да може наистина да чуем всяка една добра идея, предложенията да бъдат отразени в подготовката на Националната програма за развитие 2020.rnrn

19 юли 2012 | 00:12
Шокиран и ужасен съм от случилото се на летището в Сарафово. Осъждам всякакви форми на тероризъм и насилие, които са неразбираеми и абсолютно неприемливи за нас. България е страна, в която от векове мирно съжителстват много етноси и вероизповедания и в която толерантността е основна ценност за обществото. Затова шокът ни от случилото се е още по-голям и решимостта ни да предотвратим подобни инциденти в бъдеще е още по-твърда.rnrn

11 юли 2012 | 10:10
Добре дошли на тази първа конференция, която новият екип на президентската институция организира във връзка и по повод с темата помилвания, която така или иначе стана актуална още преди ние да дойдем в тази институция и да започнем нашия мандат, което я прави още по-актуална в днешния ден и полезна. rnrnМного благодаря за огромния интерес, който засвидетелствате на този много важен конституционен и наказателно-правен въпрос, който сам по себе си, всички юристи в залата и неюристите, разбира се, знаят, че е въпрос, който е свързан с работата, с взаимодействието и с добрата организация на работа във всички власти, без изключение, и която работа е свързана твърде много с помощта от страна на неправителствения сектор, отделно и в съвкупност към всички власти и така към цялата държавна власт. rn

6 юли 2012 | 16:04
Добър ден и добре дошли отново в президентската институция на заседанието на Съвета по духовност, култура и национална идентичност. Днешният съвет е на тема „Основи на Националната стратегия за култура на България”.rnrnДнес сме се събрали да обсъдим визията на Националната стратегия за култура на България. Забележително е, че за първи път в демократичния преход на страната се полагат основите на стратегия за българската култура. Зад нея застават изпълнителната, законодателната, политическата, местната власт и широко представителство на граждански организации, експерти и творчески съюзи в областта на културата. Досега тук сме дебатирали по различни теми, с цел намиране на успешната формула за устойчивото и дългосрочното развитие на страната. Важно е и днес да се обединим около стратегията, около визията, но и, разбира се, около конкретни решения, действия, проекти, които ще ни помогнат да направим така, че тази стратегия да има и своите реални измерения.rnrnrnrn