РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

27 юни 2012 | 12:12
Уважаеми дами и господа народни представители,rnУважаеми представители на изпълнителната власт, на неправителствени организации,rnrnДобре дошли в президентството на поредната кръгла маса. По време на „месеца на политическите консултации”, който се проведе по инициатива на президентската институция, парламентарно представените политически сили се обединиха около виждането за необходимостта от своевременна дискусия по проблемните въпроси, свързани с изборния процес.rnrn

26 юни 2012 | 11:11
Уважаеми преподаватели,rnСкъпи студенти,rnУважаеми дами и господа,rnУважаеми представители на Европейската комисия,rnrnrnДнес темата е растеж, но какъв растеж? Аз не вярвам в растежа, който може да бъде постигнат от днес за утре. Не съм съгласен с растежа, който е за сметка на нови планини от дълг, които се плащат от следващото поколение. Не одобрявам растежа, напомпан с бързи пари на кредити. Не се впечатлявам от милиарди и от политици, които вярват, че произвеждат растеж, като наливат милиарди в неефективни и нереформирани сектори.rnrn

21 юни 2012 | 18:06
Госпожо президент Русеф,rnГосподин Генерален секретар на ООН,rnГосподин Генерален секретар на конференцията,rnВаши превъзходителства,rnДами и господа,rnrnПозволете ми да изразя благодарността и признателността си към нашите бразилски домакини и към град Рио де Жанейро за топлото им гостоприемство.rnrn

18 юни 2012 | 18:06
Във фокуса на днешния Съвет за култура, духовно развитие и национална идентичност е темата за българите в чужбина. Имаме широко представителство - вицепрезидентът, министър, заместник-министри, представители на много парламентарно представени политически сили, компетентни учени, изследователи, общественици, представители на национални медии. Благодаря ви, че сме заедно днес.rnrn

29 май 2012 | 09:09
Уважаеми господа министри,rnобластни управители,rnпредставители на различни политически сили,rnчленове на парламента,rnпредставители на работодателски организации,rnна профсъюзни организации,rnна Българската академия на науките,rnrnДобре дошли отново в президентството. Днешната тема, ще я формулирам основно, е „България 2020” – националните приоритети в образованието и науката”. Ако България иска да се развива, тя трябва да се позиционира по пътя на идеите. В 21 век най-силният инструмент за производство е човешкото знание. Темата на настоящото задание, а именно - „Визията „България 2020” – националните приоритети в науката и образованието”, е логическо продължение на дебатите, които стартирахме в последните няколко месеца в президентската институция. Фокусът там беше поставен върху въпросите на икономическото развитие на страната и конкурентоспособността и приоритетното насочване на инвестициите.rnrn