РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2017-03-08 13:13:00

Слово на президента Румен Радев на церемония по връчване на пагони на новия началник на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев

 

Уважаеми господин заместник министър-председател и министър на отбраната,

              Уважаеми господин заместник-министър на отбраната,

              Господа генерали, адмирали и офицери,

             Дами и господа,

 В качеството си на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, днес с особено удовлетворение изпълнявам конституционните си задължения по връчването на пагони с поредното висше офицерско звание на български генерал като израз на признание и на висока оценка за неговата досегашна дейност. И не само, както чухте, с мой указ генерал-майор Андрей Боцев е произведен в чин генерал-лейтенант и назначен за началник на отбраната. Това назначаване става в изключително важен етап от развитието на Въоръжените ни сили.

В съвременната тревожна геополитическа обстановка ролята на Въоръжените ни сили за гарантиране на суверенитета, териториалната цялост и независимостта на страната ще расте все повече. Днес следва да си дадем ясна сметка, че новите рискови заплахи налагат да развиваме ефективни отбранителни способности, които да гарантират не само нашата роля на надежден и пълноценен участник в Алианса, но и да гарантират нашата собствена сигурност. Времето налага да развиваме реални способности и да предприемаме решителни стъпки за повишаване на нашия собствен отбранителен капацитет едновременно с повишаване на нашата оперативна съвместимост със съюзниците от Алианса.

Всички тези задачи в контекста на натрупаните с десетилетия проблеми във Въоръжените сили поставят редица предизвикателства и най-вече важни изисквания към началника на отбраната. Той трябва да бъде офицер и професионалист с богат опит, преминал през всички тактически и оперативни нива на командване. Да живее с проблемите на войската и да се ползва с нейното доверие. Да има ясна визия за развитие на Въоръжените ни сили и тяхната все по-пълноценна интеграция в НАТО. И нещо много важно - характер да ги отстоява. Да има изградени и доказани командирски и лидерски качества.

Уважаеми господин генерал-лейтенант Боцев, убеден съм, че Вашият опит, трупан в годините по пътя Ви от командир на взвод до командир на Сухопътни войски, ще бъде залог за справянето с важните и отговорни задачи като началник на отбраната. Благодарение на Вашия професионализъм и безспорно лидерство, висшият състав от Сухопътни войски решаваше успешно всички предизвикателства в международен и национален план - като започнем от участието в операции по поддържане на мира, заедно с нашите съюзници, до съществен принос в изключително важната задача по оказване на съдействие на Министерство на вътрешните работи по охрана на нашата държавна граница и, разбира се, за оказване на помощ на населението в момент на кризи, аварии и бедствия.

 Убеден съм, че ще положите всички сили за модернизация на Българските въоръжени сили не само по организиране на навременното и ефективно реализиране на процесите за превъоръжаване, но и за организиране и водене на съвременна и ефективна реалистична бойна подготовка, отговаряща на съвременните стандарти.

Вярвам, че във Ваше лице ще нарасне ролята на военната експертиза не само като аргументирана позиция в помощ на държавното ръководство по отношение на необходимостта от ускорено увеличаване на бюджета за отбрана, но особено относно повишаване на ефективността на разходване на средствата, които отиват за изграждане на бойни способности.

Вярвам също така, че ще предприемете всички мерки за решаване на тревожния проблем с неокомплектоваността на военните ни формирования, за издигане престижа на военната професия и мотивацията на военнослужещите, защото те, както никога досега, се нуждаят от високо самочувствие, което заслужават, и от заплащане, достойно на техния отговорен, тежък и рисков труд.

Пожелавам да продължавате все така настойчиво и твърдо, с чест и достойнство, да отстоявате своите позиции и да работите за България. Уверен съм, че ще положите всички сили за съхраняване и умножаване на авторитета на Българската армия, с който тя се ползва в нашето общество и сред нашите съюзници.

Искам още веднъж да пожелая на генерал-лейтенант Боцев успех в новите предизвикателства. Честито ново звание, нова длъжност, крепко здраве, висок дух и сили и енергия за справяне с всички тези предизвикателства като началник на отбраната в името на България.

Успех и на добър час!

ОЩЕ ОТ РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

3 март 2021 | 21:09
Слово на президента Румен Радев на тържествената заря-проверка на пл. „Народно събрание“ по случай 143-ата годишнина от Освобождението на България

3 март 2021 | 12:12
Слово на държавния глава на паметника Шипка по случай отбелязването на 143 години от Освобождението на България