РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2017-04-20 11:00:00

Слово на президента Румен Радев на тържественото отбелязване на 105-годишнината от създаването на Военната академия “Георги Стойков Раковски”

Уважаеми генерал-майор Ангелов, началник на ВА „Г. С. Раковски“,

              Ваше Светейшество,

              Уважаеми господин вицепремиер и министър на отбраната,

              Господин генерал-лейтенант,

              Господа генерали, адмирали, офицери и цивилни служители,

              Ваши Превъзходителства,

              Уважаеми народни представители,

              Дами и господа,

 

Като човек емоционално и професионално свързан с Военна академия „Георги Стойков Раковски“, като неин възпитаник и докторант, за мен е огромна чест и удоволствие да поздравя всички вас – преподавателите, слушателите и студентите, административния и обслужващ състав, всички випускници, всички ветерани на Военна академия, с настоящия забележителен празник – 105 години от създаването й. Това е нашето най-старо висше военно училище и фундамент на нашето военно образование и наука.

Неслучайно възниква тази академия. Тя е в един исторически момент на небивал национален подем, на драматични геополитически сътресения, на подготовка за една предстояща голяма война, когато държавата има остра нужда от висококвалифицирани офицерски кадри. През тези 105 години славна история Военна академия устоя на всички исторически превратности, за да се развие в един съвременен център за военна наука и образование, генератор на идеи, нещо много важно, спойващо звено между Българската армия и българското общество, с множеството актуални проблеми за подготовка на управленски състав за държавната администрация.

Всичко това се дължи най-вече на най-ценния капитал на Военна академия – нейния преподавателски състав. Искам лично от свое име, от името на всички нас, бивши и настоящи випускници, да поднеса една огромна благодарност и преклонение към вас, нашите учители, затова че не само ни посвещавахте в тайните, и продължавате да го правите, в тайните на тактиката, оперативното изкуство и стратегията, затова че носите устрема и родолюбието на полк. Дрангов и го предавате на следващите, затова че не само преподавате готови знания и готови модели на поведение, но преди всичко учите да се търсят и дефинират проблемите, да се развиват рационално методи и подходи за тяхното решаване, затова че посвещавате вашите обучаеми в тайните на науката на управлението и на изкуството на лидерството.

Както създателите на Академията имаха своите големи предизвикателства на тогавашната епоха, в днешно време предизвикателствата пред вас не са по-малко - да се гради военно дело и да се развива военна наука в условията на остър дефицит на финансови средства, на една динамична среда за сигурност, на качествено нови предизвикателства и заплахи. Затова тук е наистина безценна ролята на преподавателския състав и на ръководството на Академията. Защото Въоръжените сили на Република България се намират в преломен момент от своето развитие. В резултат на политическа недалновидност дълги години, на системно недофинансиране и кампанийност, последният отчет на Министерството на отбраната за състоянието на отбраната и въоръжените сили е ясен и безпристрастен. Вие знаете много добре какво се констатира там – че Въоръжените сили са в състояние само частично да изпълняват задачите по мисиите, произтичащи от конституционните задължения, по гарантиране на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната, системата за колективна отбрана на НАТО и в общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Причините са до болка познати - липса на съвременна техника и въоръжение и оборудване, липса на средства за пълноценна бойна подготовка, нисък социален статус на военнослужещите и застрашителен отлив на личен състав.

За преодоляване на тези негативни тенденции държавното ръководство предприема мерки за решаване на част от тези проблеми. Вече са приети важни прединвестиционни разходи и е гарантирано тяхното финансиране. Още повече, като член на най-мощния отбранителен съюз, България твърдо ще следва политиката за достигане на 2 % разходи за отбрана от брутния вътрешен продукт, 20 % от които за инвестиции.

И тук се обръщам към вас, слушателите и студентите, защото на вас се пада огромната отговорност и привилегия в следващите години вие да превърнете тези средства в бойни способности по най-добрия ефективен и ефикасен начин. Вие ще трябва да актуализирате съществуващата и да разработвате нова нормативна база, като започнем от Стратегията за национална сигурност, която вече не отговаря на съвременната среда за сигурност, до програми и курсове за бойна подготовка, тактики, техники и процедури. Всички тези документи трябва да осигуряват среда за придобиване на съвременни високи бойни способности в една реалистична среда за подготовка при гарантирано запазване на здравето и живота на вашите подчинени.

И нещо много важно. Тези документи трябва, от една страна, да отчитат нашите финансови и логистични възможности и в същото време трябва да бъдат съвместими с нашите съюзници от Алианса. И ако това не се постигне, вие сте си пропилели времето във Военна академия.

Вие, уважаеми слушатели и студенти, ще трябва да формулирате и да договаряте изискванията и параметрите на новата техника, въоръжение и оборудване, което ще закупуваме, и на старото, което ще модернизираме. Трябва да го направите по най-добрия начин за гарантиране на бойни способности. Но ако вие не успеете да включите тези нови платформи на Сухопътни войски, на Военновъздушни, на Военноморски сили в единно информационно пространство, общо с това на нашите съюзници, парите ще бъдат напразно похарчени.

И точно Военна академия е мястото, което дава културата за съвместно мислене и съвместно действие. И аз се надявам, че вие използвате тези възможности по най-добрия начин. Мнозина от вас с напускането на Академията ще поемат реално командване. Вашите подчинени ще очакват от вас от ден първи не само да ги командвате, но да ги ръководите като истински лидери. И ако вие тук, във Военна академия, не си изградите точна визия как искате да изглеждат вашите формирования, по какъв начин, с каква комуникация с вашите подчинени и грижа за тях и тяхната подготовка, вие ще постигнете вашите цели, какви управленски и лидерски похвати ще използвате, вие не сте прекарали пълноценно своето време тук, във Военна академия.

Аз съм дълбоко убеден, че вие ще положите максимални усилия да оползотворите огромните възможности, които предоставя Военна академия „Раковски“, и най-вече безценния капитал, концентриран във вашия преподавателски състав, за да бъдете тези утрешни командири и лидери, от които България има нужда.

И накрая, още веднъж искам да поздравя всички вас с тази забележителна годишнина. Да пожелая много здраве, настойчивост и още по-голяма мотивация за развитие на нашата военна наука, образование и на Въоръжените ни сили. Тяхното бъдеще е във ваши ръце. Желая ви успех.

Благодаря!

ОЩЕ ОТ РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

3 март 2021 | 21:09
Слово на президента Румен Радев на тържествената заря-проверка на пл. „Народно събрание“ по случай 143-ата годишнина от Освобождението на България

3 март 2021 | 12:12
Слово на държавния глава на паметника Шипка по случай отбелязването на 143 години от Освобождението на България