РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2017-10-09 14:24:00

Изявление на президента Румен Радев, Консултативен съвет за национална сигурност

Днес се проведе заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на тема Необходими законодателни мерки за противодействие на корупцията. Бяха изслушани доклади на ръководителите на ключови институции, ангажирани в борбата с корупцията. Започнаха задълбочени дебати, които не продължиха заради отсъствието и напускането на част от членовете на Съвета заради международни ангажименти, въпреки предварително потвърденото участие. Това доведе до загуба на кворум. Прекратих заседанието и насрочих заседание на КСНС на същата тема на 17 този месец, вторник, от 13.00 часа.

За остротата на проблема с корупцията можем да съдим по  многобройните скандали в медиите, по срива на чуждестранните инвестиции, по незавидното място на България в множество престижни международни класации по темата, по препоръките и оценките на нашите европейски партньори. Корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности е заплаха за националната сигурност, защото тя руши устоите на правовата държава, срива доверието на гражданите в българските институции, възпрепятства развитието на икономиката и повишаването на благосъстоянието на българските граждани. Корупцията пряко или косвено бърка в джоба на всеки български гражданин и го поставя в унизително положение.

Считам, че пробив в борбата с корупцията ще стане възможен едва тогава, когато антикорупцията стане приоритет за българските политици пред техните вътрешни и международни ангажименти.

Благодаря ви!