РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2018-07-19 15:58:00

Брифинг на президента Румен Радев за медиите

Господин президент, извън празничната тема за параклиса, искам да Ви попитам за напрежението във връзка с евтаназията на животните. Смятате ли, че оставките в земеделското министерство са достатъчна мярка да се потуши напрежението у стопаните?

Аз очаквам политика, чиито грешки да не се изкупуват с оставки, които между другото, нямат никакво значение за хората в Странджа. Протестът, който беше постигнал, така обявено, някакви успехи вчера, не кореспондира изобщо с техните нужди и с тяхното виждане как да възстановят поминъка си. Този протест само послужи за отслабване на напрежението, но проблемите остават. И те растат.

Днес беше отложена евтаназията. Точно заради политическото наслагване върху това напрежение.

Тук става въпрос как тези хора, които загубиха своя поминък, ще го възстановят. Как тези хора ще имат стимул да останат в този регион, където това им е единственото препитание. Ето, крайно време е държавата да се замисли за една сериозна и устойчива политика.

А вие смятате ли, че тази политика трябва да се дискутира на ниво, например, КСНС? Обмисляте ли този вариант?

Аз вчера го обявих. Нека видим какви са резултатите от справянето с кризата. Как правителството ще се ангажира да помогне реално на тези хора. Не просто да хвърли едни пари. Това не решава въпроса. Първо, те са недостатъчни да компенсират реалните загуби и бъдещи ползи. И второ, тук трябва да се положат всеобхватни мерки. Специално за този регион.

Какъв смисъл вие влагате в акция „Пречупване“, защото бяха цитирани цифри от периода на служебното правителство, което Вие назначихте, че са събирани по-малко пари и фактически сивият сектор е придобил по-голяма сила?

Абсолютно невярно. Нека се справят най-сетне с реалните цифри. Служебното правителство остави 1.6 млрд. Нека кажат къде са. Второ, служебното правителство събра просрочени вземания от много години. То ги събра. Особено в сферата на енергетиката. Това ме навява на мисълта, че там нарочно от определени компании не са търсени тези вземания.

Какви са тези цифри?

Направете справка. Мога да ви я дам подробно. Що се отнася до тази операция „Пречупване“, казахте, тази операция не може да има успех, ако правителството не си пречупи собствените виждания за това що е то правова държава. Ако не си пречупи вижданията за това що е то върховенство на закона, що е то корупция и как се „развъжда“ тя у нас; що е то престъпност и как трябва да се борим с нея. Виждате, че за разлика от мониторинговите доклади до момента, най-сетне ЕК отговори на нашите амбиции за членство в еврозоната. Вече съвсем откровено и даже грубо – че има нужда от реални реформи. Жалкото е, че натискът за реални реформи идва като принуда отвън, а не по вътрешни убеждения и усещане за дълг на българското правителство към собствените граждани. И крайно време е правителството да разбере, че лобирането навън за членство в Шенген и еврозоната няма да има никакъв успех, ако не се вземат крути мерки тук, вътре, за справяне с корупция, престъпност и бедност.

Господин президент, в словото си казахте за убийствено малкия нальот. Подчертахте го. Загубата на двамата пилоти е много тежка. Разследването приключи.  Какви са изводите от него. Все пак това, което може да ни бъде казано, защото обществеността се интересува. Не всеки ден България губи двама пилоти.

Не мога да говоря нищо, преди официално да се произнесе комисията и Министерството на отбраната. Трябва да попитате министъра на отбраната и главния прокурор. Но едно е ясно – в тази база например нальотът наистина е най-малък от много години това полугодие. Това не е причинено в момента от политиката на МО. Това е резултат на това, което обявявах преди 2-3 и повече години. Сега се усещат тези последствия. Едно е ясно – особено и като резултат от Срещата на върха на НАТО. България трябва да развива собствен отбранителен капацитет с огромно внимание към развитието на въоръжените сили и наистина една всеобхватна, устойчива политика за развитие на отбранителните способности. В момента все още няма такава политика.

Споменахте и за нови летателни апарати. Има ли възможност за закупуване на такива?

Е, очакваме. Знаете, че изискванията за предоставяне на офертите, така наречените RFP, са изпратени на трети юли и очаквам наистина един справедлив, обективен, прозрачен процес. Така че да се вземе най-доброто.  

Прозрачен ли е процесът при положение, че едва вчера стана ясно, че са изпратени тези искания за информация и дори не бяха обявени към кои фирми са изпратени? И това стана в едно интервю пред една от телевизиите?

Това е ангажимент на Министерството на отбраната, но така, както се прави по света, трябва да има обявяване. Това са явни процеси, мисля че Министерството на отбраната ще вземе всички необходими мерки да има прозрачност, но в рамките на конфиденциалност на информацията.