РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2018-11-21 19:45:00

Слово на президента Румен Радев при тържественото отбелязване на 130-ата годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите в България

Уважаема г-жо Негенцова,

Уважаеми г-н зам.-председател на Народното събрание,

Уважаеми народни представители,

Уважаеми г-н представляващ Висшия съдебен съвет,

Ваше Преосвещенство,

Дами и господа,

Тук съм, воден от уважението си към българската адвокатура и към нейната значима обществена мисия. Затова за мен е чест да се присъединя към Вас в тържественото отбелязване на 130-ата годишнина от приемането на първия български закон за адвокатите. Дистанцията на времето още по-ярко ще откроява значимостта на това събитие, защото само три години след своето съединение България полага основите на модерното законодателство в съдебната система  и още по-важно – поставя човека във фокуса на общественото развитие. Затова и съвсем основателно началото на тези целенасочени усилия се приема и за основен празник на българската адвокатура. Всички знаем, че историческият път на страната съвсем не е гладък. Той преминава през различни по интензитет турбулентни периоди. И е много важно днес да отчитаме всичко това, защото ако трябва да продължим в България достойно по този път, то трябва да следваме и безкористния стремеж на нашите предци в утвърждаването на правото не като буква, а като дух на закона, работещо в интерес на справедливостта и на гражданите.

Според мен в днешното сложно време, в което законността е поставена на изпитание, все повече нараства ролята на адвокатурата в утвърждаването на закона, на справедливостта и отстояването на правата. Затова и да си адвокат не е просто свободна професия, а обществена мисия, която се отстоява от хора със свобода на мисълта и на духа.

Присъствайки на вашия професионален празник, аз неволно се връщам в годините, когато бях в Математическата гимназия. Ще кажете: каква е връзката между адвокатурата, вашата професия, и математиката? Спомням си как учителят ни караше да търсим различните решения в една задача, защото всяка една задача често има няколко решения. Той ни караше да се конкурираме кой ще реши задачата най-бързо, най-кратко, но и най-красиво. Така че и във вашата, отстрани погледнато, суха професия, често трудно разбираема, има огромно място за творчество и за красота. Стига обаче това творчество и тази красота да бъдат подчинени на един много важен принцип, който видях в текста на първата клетва на адвокатите в България - това е почтеност и отчетност към правата на личността и интересите на обществото.

Затова искам днес, в този тържествен момент, да ви пожелая здраве, енергия, висок професионализъм и отговорна гражданска позиция, защото вашият професионализъм и вашата съвест често са последната преграда пред беззаконието. И нека по този път вървим с общите ни усилия към една по-справедлива, модерна и демократична България, в която виждат своето бъдеще достойни и свободни граждани.

Честит празник!