РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2019-10-12 21:40:00

Слово на държавния глава Румен Радев по случай 150-годишнината от създаването на БАН

Уважаеми академик Ревалски,
Уважаеми председатели на БАН,
Уважаеми г-жо заместник министър-председател,
Уважаеми г-н заместник-председател на Народното събрание,
Уважаеми министри,
Уважаеми народни представители,
Уважаеми кметове и областни управители,
Ваши превъзходителства,
Уважаеми гости от страната и чужбина,
Уважаеми учени и служители от Българската академия на науките,

За мен е чест и удоволствие да споделя с вас вълнението и гордостта от честването на тази забележителна не само за БАН, но и за цялото българско общество годишнина.

Преди 150 години нашите предци създадоха Българското книжовно дружество, водени от своята благородна кауза да основат едно „средоточие на българските интелектуални сили“, което да изведе народа ни по пътя на „истинната цивилизация и напредък“. Тази морална сила и далновидност на българската интелигенция от онова време – да създаде своя организация преди още да има българска държава, да положи науката в основата на пътя към свобода и прогрес – това всъщност е здравият генетичен код на БАН.

И неслучайно Българското книжовно дружество се оформя като център, един научен център, който работеше неуморно за въздигането на българската нация, чертаеше бъдещето, отстояваше българската идентичност, история и език. Център, в който поколения наред талантливи български учени творяха наука на съвременно световно ниво.

Затова и днес БАН се гордее със своите научни институти и учени, които са нашият национален капитал, призван да отваря вратите на България към света, призван да търси рационални решения в едно сложно съвремие. Много са и проблемите пред човечеството, на които само науката може да даде отговор и българската наука днес работи активно, работи в сътрудничество с партньорски центрове, използва оптимално европейската концепция за отворени науки.

Но съвременната наука става и все по-ресурсоемка и младите български учени избират не рядко чужди институти, научни центрове и лаборатории, където да реализират своя потенциал и своя научен принос. А там, където няма силно образование, където не се развива водеща наука и то добре финансирана, не може да има и силна икономика, не може да има икономика на високата добавена стойност, не може да има висок догонващ устойчив темп на икономическо развитие.

Затова и от най-високата трибуна на Общото събрание на ООН и на различни форуми в европейски формат продължавам да изтъквам, че устойчивото развитие днес изисква равномерно разпределение на образователната и научна инфраструктура. Че независимо от количеството на еврофондовете ние никога няма да  постигнем икономическо и социално сближаване между Северна и Южна, между Източна и Западна Европа, ако качественото образование и водещата наука са съсредоточени в тесни географски граници. Че кохезионната политика трябва да се фокусира все повече върху образованието и науката и ние трябва да се бори за това.  Трябва да се борим на най-високо ниво в Европейския съюз, а наш неотменим национален ангажимент остава приоритетното развитие на нашите институти, университети, академии и научни звена.

Ето защо днес, век и половина след учредяването на БАН, България продължава да се нуждае от своята Академия. От един модерен, дързък, отворен към света център. Двигател на духовен и материален напредък. Нуждаем се от вас – нашите интелектуални апостоли и визионери, които да работите така, че нашето общество да се развива, а нашите граждани да живеят по-добре и то с национално самочувствие.

Защото успехът и бъдещето принадлежат на онези, които разширяват своите хоризонти, които успяват да съзрат в предизвикателствата нови възможности. Онези, които знаят и могат да използват силата на образованието и науката, които си поставят високи цели и работят всеотдайно, които имат дързостта да се мерят с най-добрите в света. Аз съм убеден, че БАН е сред тях.

Честит празник и на добър час!

ОЩЕ ОТ РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

6 май 2021 | 09:09
Приветствие на президента Румен Радев по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май

3 март 2021 | 21:09
Слово на президента Румен Радев на тържествената заря-проверка на пл. „Народно събрание“ по случай 143-ата годишнина от Освобождението на България