РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2023-12-05 12:50:00

Национално изказване на президента Румен Радев в рамките на Конференцията по изменение на климата COP28

 
 
Ваши Превъзходителства,
 
Позволете ми първо да изразя своята благодарност към Обединените арабски емирства за домакинството на тазгодишната конференция и да Ви поздравя за Вашия национален празник.
 
Някога изключителни, екстремни метеорологични явления като горски пожари, наводнения, бури и суши, сега се случват с повишена честота и изискват решителни действия.
 
Ето защо очакваме COP 28 да рационализира политическите насоки, особено относно глобалната равносметка, произтичаща от събитията на високо равнище и интензивните преговори, които ще оформят нашия колективен ангажимент за действия в областта на климата. Справянето с предизвикателството на изменението на климата изисква холистичен подход за ускоряване на прехода към устойчиви нисковъглеродни икономически модели.
 
България преживя значителен икономически растеж и трансформация през последните десетилетия. В момента емисиите на парникови газове в България са намалели с повече от 50% спрямо базовата година – едно от най-големите намаления в Европа.
 
Днес обаче усилията за климатично неутрален преход трябва да надхвърлят целите за емисии.
 
Основното ни предизвикателство е да гарантираме устойчивостта на тази трансформация, без да правим компромис със стандарта и качеството на живот на нашите граждани и конкурентоспособността на нашите икономики. Преодоляването на това предизвикателство изисква системен иновативен подход и използване на най-новите технологични постижения. Примери за иновативни технологии за декарбонизация могат да се видят в българския павилион по време на тази конференция.
 
Освен това, за да управляваме трансформацията отговорно, трябва да гарантираме, че нашите образователни, здравни, социални и икономически системи са адаптирани да защитават най-уязвимите, което е особено важно за децата. В тази връзка искам да подчертая, че България е една от първите европейски страни, подписали Декларацията за децата, младежта и действията в областта на климата за насърчаване осъществяването на правото на децата на здравословна околна среда.
 
Господин председател,
 
Един от очакваните резултати от COP 28 е да се определи председателството на COP 29. Изправена пред безпрецедентна задънена улица в Източноевропейската група, България като една от страните кандидатки беше изключително конструктивна и проактивно търсеща компромис в процеса. Ще продължим с този отговорен подход, за да намерим решение за плавен преход между COP 28 и COP 29.
 
В заключение бих искал да Ви уверя, че моята страна продължава да е активно ангажирана с напредъка на нашата програма за климата и ние ще работим с други страни за положителен резултат от тази конференция.