РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2012-07-11 10:00:00

Изказване на вицепрезидента Маргарита Попова на Кръглата маса „Помилването: социални митове и правна реалност”

Добре дошли на тази първа конференция, която новият екип на президентската институция организира във връзка и по повод с темата помилвания, която така или иначе стана актуална още преди ние да дойдем в тази институция и да започнем нашия мандат, което я прави още по-актуална в днешния ден и полезна.

Много благодаря за огромния интерес, който засвидетелствате на този много важен конституционен и наказателно-правен въпрос, който сам по себе си, всички юристи в залата и неюристите, разбира се, знаят, че е въпрос, който е свързан с работата, с взаимодействието и с добрата организация на работа във всички власти, без изключение, и която работа е свързана твърде много с помощта от страна на неправителствения сектор, отделно и в съвкупност към всички власти и така към цялата държавна власт.

Затова от името на президента г-н Плевнелиев и лично от мое име ви благодаря, изключително много благодаря на всички ви – народни представители, колеги юристи, колеги от Конституционния съд, благодаря, разбира се, на Комисията по помилванията към президентската институция. Искам да кажа, че с приемственост тази комисия започна работа на 23 януари тази година. Нещата вървят добре. Структурира се и се събра един чудесен екип, който внимателно погледна това, което нашите колеги са направили преди нас в продължение на повече от 15 години. Променихме някои неща, запазихме доброто и продължаваме да работим занапред така, че да разберем всички заедно, че място за милост и в този сложен и динамичен свят има, но всичко това трябва да бъде съчетано с особената ни грижа на държавници и политици за спокойствие в обществото.

Трябва да се знае, че критериите за оценка на института на помилването, критериите за оценка и желанието за добра работа между институциите не могат да бъдат различни, между институциите, от една страна, и държавния глава, от друга и между институциите поотделно. Ценностните ни критерии, колкото и да са драматични и сложни времената, в които живеем, би трябвало да бъдат едни и единни, за да има последователност и устойчивост в държавните политики, не само в политиката по помилванията или която и да е тя, която има много силен социален заряд в крайна сметка.

Всичко това, което прави държавният глава, всичко това, което прави президентската институция, е очертано общо и достатъчно добре засега в нашата конституция. И като имам предвид, че в Комисията по помилванията се събрахме един екип от хора, които имат доброто познание на правото и силен респект и уважение към правото и към правовата държава, си мисля, че от днес насетне и тук ние ще излезем с много силни послания за това, че държавната власт е силна и единна и работи за обществото, за хората, за държавата, за добрата ни принадлежност към европейското семейство само тогава, когато в центъра са моралът, добротата, разбирането помежду ни и уважение и респект към правото, към правовата държава, към върховенството на закона.

За мен това са водещи критерии и принципи, които никога в работата ми като юрист и като политик, и сега като държавник, не мога да забравя и не мога да пренебрегна по никакъв повод и никога. Винаги нещата се вършат така, че да бъде добре за имиджа, за образа на държавата, да допринасяме за спокойствието в обществото, да сме доволни един от друг и да се разбираме и като хора, и като професионалисти.

ОЩЕ ОТ РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

16 август 2021 | 20:08
Изявление на държавния глава след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност на тема: „Необходими финансови мерки за преодоляване на потенциална здравна и социално-икономическа криза от пандемията от COVID–19. Мерки за противодействие на засиления миграционен натиск през границата на Република България с Република Турция“