РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2012-06-18 18:11:00

Изказване на президента Росен Плевнелиев на заседанието на Съвета по духовност, култура и национална идентичност

Във фокуса на днешния Съвет за култура, духовно развитие и национална идентичност е темата за българите в чужбина. Имаме широко представителство - вицепрезидентът, министър, заместник-министри, представители на много парламентарно представени политически сили, компетентни учени, изследователи, общественици, представители на национални медии. Благодаря ви, че сме заедно днес.

Причините да поставя на обществено обсъждане въпроса за диалога и сътрудничеството с българите по света са много. За мен като държавен глава, но и за нас като институция, е важно да имаме добра комуникация, да познаваме проблемите, да посочваме успеха и да държим много здраво връзката с българите в чужбина. Ние искаме като институция да бъдем гарант за диалога и приоритетността на работата с българите в чужбина. Необходима е за целта единна, ясна, пълноценна и ефективна политика и комуникация спрямо българите в чужбина. Изпълнението на тази политика е в ресора на заместник министър-председателя, който наблюдава работата на Държавната агенция за българите в чужбина, разбира се, и на много други държавни органи и институции, които работят по темата – Министерство на външните работи, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на културата, Министерство на правосъдието чрез Съвета по гражданство, Министерство на труда и социалната политика.

Институциите в държавата трябва да работят консолидирано и по дългосрочна стратегия и всички сме убедени, че ще работим за това Националната стратегия за българите в чужбина да стане факт. Искаме да имаме качествена, работеща стратегия, която да канализира работата и усилията на всички отговорни органи в министерствата и във всички държавни институции. Вече се работи по проекта на Стратегия за българите в чужбина. Планираме и обсъждането й на форум през ноември в Брюксел, на който ще бъдат представени българските общности от целия свят.

Искаме да обединим усилията на държавните институции с представителите на неправителствения сектор, които също полагат огромни усилия в работата си с нашите сънародници зад граница. Важно е да посочим усилията на всеки един в правилната посока и искаме да имаме единна и цялостна визия за развитие, с ясно дефинирани цели и консенсусно взети решения. Имаме нужда от усъвършенстване на координационната и комуникационна мрежа с българите зад граница. Необходима е ясна координация между институциите и ясен механизъм за контрол върху качеството на комуникация на българските институции с българските граждани извън страната.

Важно е да познаваме българските общности в чужбина и техните легитимни представителства. Искаме да показваме техния успех, но трябва да бъдем наясно и с техните проблеми, да търсим решения, да съблюдаваме спазването на правата им и да имаме ефективен диалог и обратна връзка с тях. Не по-малко важно е и да знаем с какво българите в чужбина могат да помогнат на страната си. Те също трябва да бъдат обединени около приоритети и национални каузи.

Представителите на институциите, които сме се събрали тук днес, вярвам, че имаме волята да се обединим около водещи принципи в изпълнението на ключови държавни политики по отношение на българските общности зад граница. Много е важно да формулираме ясни и единни послания към тях и да покажем единомислие по важните теми и проблеми. Днес ще говорим делово по проблемите на българите в чужбина. Искаме да постигнем съгласие по безспорните насоки, които да залегнат в стратегията, чието изработване предстои в следващите месеци.

Знаете много добре, че президентската институция даде заявка за две важни неща. Едното е, че искаме да дадем трибуна на всеки, да се чуе неговият глас и ви благодаря, че сме заедно в нашата различност - държавни институции, министри, заместник-министри, неправителственият сектор, представители на медиите - всеки глас ще бъде чут. Но извън това, че искаме да бъдем трибуна, ние търсим и резултатност и съгласие по националните приоритети. Затова вярвам, че вашият глас не само ще бъде чут от представителите на изпълнителната власт, но и в изработването на стратегията в следващите няколко месеца ще бъдат взети предвид идеите и предложенията, които ние днес тук ще споделим.

Убеден съм, че изработването на Национална стратегия за българите зад граница е важен национален приоритет. Сигурен съм, че изпълнителната власт с наша помощ ще си свърши работата и ще можем през септември да имаме предварителни варианти, а през ноември да можем заедно с всички представители на различните общности на българите в чужбина в Брюксел да се обединим около първия вариант на Националната стратегия за българите в чужбина.

Благодаря ви от все сърце и пожелавам успех на този форум.

ОЩЕ ОТ РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

20 юли 2021 | 12:12
Слово на държавния глава в град Карлово по случай отбелязването на 184 години от рождението на Васил Левски

6 май 2021 | 09:09
Приветствие на президента Румен Радев по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май