РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

2012-06-21 18:25:00

Слово на президента Росен Плевнелиев на Конференцията на ООН по устойчиво развитие „Рио+20"

Госпожо президент Русеф,
Господин Генерален секретар на ООН,
Господин Генерален секретар на конференцията,
Ваши превъзходителства,
Дами и господа,

Позволете ми да изразя благодарността и признателността си към нашите бразилски домакини и към град Рио де Жанейро за топлото им гостоприемство.

Преди двадесет години именно тук, в Рио, на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда и развитието, международната общност постигна съгласие за създаването на един по-чист, по-“зелен” и по-хуманен свят. В резултат на това стотици милиони хора от целия свят бяха спасени от бедност. Все повече деца и млади хора днес имат достъп до образование. Съвременните технологии разширяват кръгозора на хората и увеличават техните възможности.

Съществува общ консенсус, че прогресът ни до момента е бавен и незадоволителен. Все още има почти един милиард хора по света, които страдат от недохранване. Милиони деца умират от глад и болести, които могат да бъдат предотвратени. И докато природните ресурси намаляват, населението на планетата се увеличава. Глобалното затопляне, демографските проблеми и ограничените енергийни ресурси създават заплахи в дългосрочен план за нашите деца. Фокусирайки се единствено и само върху растежа, световната икономика превръща нашата атмосфера в най-голямото депо за отпадъци в историята на човечеството.

От 1992 година насам многократно сме подновявали политическите си ангажименти за устойчиво развитие. За съжаление, обаче, много от стратегиите и плановете ни за действие остават само на хартия. С оглед на това, позволете ми да споделя с вас какво е нужно и какво моята държава България е готова да направи в подкрепа на нашите общи цели.

Първо, приветстваме предложението за приемане на Целите за устойчиво развитие. Нуждаем се от ясни, осезаеми резултати, реализирани на базата на предварително поставени оперативни цели и действия, които да бъдат осъществени на международно и национално ниво в уговорените срокове. Необходимо е да се стремим към създаването на съгласувана рамка за развитие за периода след 2015 г., която да надгради резултатите от прегледа на Целите на хилядолетието за развитие (MDGs). Разработването на нови критерии трябва да бъде процес, обхващащ всяко едно ниво – местно, национално и глобално.

Второ, България подкрепя една подобрена и по-ефективна роля на ООН в координацията, контрола и прегледа на изпълнението. Трябва да заздравим и подобрим съществуващата институционална рамка, на базата на съществуващите структури, където това е възможно. Но ние не трябва да се колебаем и в разработването на нови структури посредством трансформация или подобряване на съществуващите, особено в сферата на опазване на околната среда.

Трето, постигането на устойчиво развитие е въпрос на партньорство. Реализирането му изисква колективна воля, кураж и лидерство, каквито историята не е познавала досега. Всички ние – всяка държава, всяка организация, всеки един човек, в рамките на нашите възможности, трябва да започнем да прилагаме спешни промени в политиките, икономическите модели, социалното поведение и дори в начина си на живот. Това би било възможно, само ако всяка една държава, развита и развиваща се, поеме конкретни ангажименти и предприеме конкретни действия. Всяка страна трябва да даде своя принос според възможностите си, посредством създаването на необходимата регулаторна и изпълнителна рамка. Трябва да впрегнем цялата енергия и творчески способности на частния сектор, да го ангажираме в развиването на бизнес по един социален и природно отговорен начин. Активното участие на неправителствените организации и гражданското общество е от изключителна важност. И тъй като днес поемаме дългосрочни ангажименти, младите хора трябва да участват във вземането на решенията.

Всеки индивид трябва да приеме стремежа към устойчиво развитие като лична кауза и непрестанно да мисли и действа по един „зелен“ и устойчив начин. Подобен ангажимент изисква съществена промяна в начина на мислене и в манталитета, която не би могла да настъпи без да повишим обществената осведоменост и нивото на образование.

България приветства стартираната вчера от ЮНЕСКО и други партньори Инициатива за висше образование за устойчиво развитие. Българските институции работят за създаването на дългосрочен Национален план за развитие 2020. Поради тази причина постигането на икономическа, социална и екологична устойчивост, доброто образование, инвестирането в иновациите и във възобновяемите енергийни източници и в енергийната ефективност са сред основните приоритети на програмата “България 2020“. Позволете да ви уверя, че принципът “расти сега, чисти после” не се отнася за България.

В работата си по “Стратегия 2020” Администрацията на Президента се придържа към три основни принципа, които, вярвам, могат да бъдат от полза за политиците и правителствата от други страни.

Първи основен принцип: Икономическият растеж трябва да бъде съпътстван и от напредък. Някои отчитат растеж, но не и напредък. В други страни постигнатият растеж е за сметка на бъдещите поколения. Това не е растежът, в който вярва България. Моята страна има изключително нисък държавен дълг – 16% от БВП, и е единствената европейска държава, която повиши своя кредитен рейтинг по време на кризата. Това е резултат на културата на стабилност и фискална дисциплина на поредица български правителства.

Втори основен принцип: Когато се отчита икономическият ръст, трябва да се наблегне на качеството, не само на числата и на количеството. Изразходването на милиарди не трябва да обсебва въображението на политиците. Да бъдеш по-добър е по-важно от това да бъдеш по-голям. По-образованите, по-продуктивните и конкурентоспособни нации са по-богати и по-проспериращи. Вярвам, че спестената енергия е най-евтината енергия. Заради това енергийната ефективност е нашият главен приоритет и ние вече стартирахме нашата национална програма за енергийна ефективност.

Трети основен принцип: Растежът трябва да бъде устойчив – чуйте гласа на следващото поколение.

Дами и господа,

Отвъд политическите декларации и споразуменията са необходими прости действия. Позволете ми да обобщя още веднъж смисъла на трите принципа, които ръководят изработването на “Националната програма България 2020”: Устойчивото развитие, което насърчава качеството и прогреса на човека и околната среда, е постижимо.

Нека останем обединени, да се подкрепяме и да си сътрудничим отвъд националните ни ограничения и отговорности. Единствено по този начин, ще успеем по пътя към устойчиво развитие на околната среда и благоденствие на човечеството.

Благодаря ви за вниманието.

ОЩЕ ОТ РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

16 август 2021 | 20:08
Изявление на държавния глава след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност на тема: „Необходими финансови мерки за преодоляване на потенциална здравна и социално-икономическа криза от пандемията от COVID–19. Мерки за противодействие на засиления миграционен натиск през границата на Република България с Република Турция“